بیمه‌ی کرونا شو!

معرفی محصول
بیمه‌ی کرونا از محصولات جدید بیمه‌ی زندگی و یکی از انواع بیمه‌نامه‌ی عمر انفرادی است. در این بیمه‌نامه در صورتی که بیمه‌شده در اثر ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده یا فوت نماید، معادل سرمایه‌ی درج شده در بیمه‌نامه، به ذینفعان مندرج در بیمه‌نامه خسارت پرداخت خواهد شد.
پوشش‌های بیمه نامه
* پوشش فوت بر اثر ابتلا به کرونا
*پوشش هزینه‌ی بستری در بیمارستان به علت ابتلا به کرونا
شرایط بیمه نامه
* سرمایه‌ی فوت: 50.0000.000 تومان
* سرمایه‌ی هزینه‌ی بستری بیمارستانی: 4.000.000 تومان
* سرمایه‌ی هزینه‌ی تست به شرط مثبت بودن: 1.000.000 تومان
* سن بیمه شده: از بدو تولد تا 60 سال
* مدت بیمه‌نامه: یک ساله، شش ماهه و سه ماهه
* روش پرداخت حق بیمه: یک جا و در ابتدای بیمه‌نامه
* دوره‌ی انتظار: برای بیمه‌های سه ماهه وشش ماهه دوره‌ی انتظار 14 روز و برای بیمه نامه‌های یک ساله، دوره‌ی انتظار یک ماه می‌باشد و در این مدت بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

راهنمای خرید
با شماره‌گیری کد #1671*500* به راحتی و در کم‌تر از یک دقیقه می‌توانید بیمه را خریداری کنید.
دریافت خسارت
جهت دریافت خسارت باید ضمن اعلام کتبی به نماینده‌ی مجاز و یا شعب شرکت بیمه‌ی دی، نسبت به تکمیل و ارائه‌ی مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام نمایید.
پروسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی خسارت و ایفای تعهدات شرکت بیمه‌‌ی دی، به زمان ارائه‌ی کامل مدارک از طرف بیمه‌گذار/استفاده‌کنندگان بستگی دارد.
برای مشاهده‌ی شرایط، اینجا را کلیک کنید.